کنفرانس داده کاوی ایران

موفقیت شایان 9 کنفرانس متوالی سالانه داده کاوی ایران از سال 1386 تا کنون در ایجاد فضایی علمی و کاربردی و برگزاری موفق آن در طول 9 سال گذشته، توجه شرکت ها و سازمان های پیشرو و آینده نگر که در صدد یافتن و بکارگیری مزیت های رقابتی می با شند را به خود جلب کرده است.

تأثیرات و کاربرد های شگرف استفاده از دانش نوین داده کاوی در افزایش بهره وری و تحقق اهداف خرد ، کلان و استراتژیک سازمان ها و همچنین افزایش رضایت مندی مشتریان سازمانی و ارائه خدمات مناسب در خورشان، موجب توجه و تمایل مؤسسات، شرکت ها و سازمان ها ی ارائه دهنده خدمات به حضور و حمایت از کنفرانس و بهره برداری از امکانات و فرصت‎های موجود گردیده است.

ورود به سایت کنفرانسی

جایزه ملی داده کاوی

مزایای شرکت در جایزه ملی داده کاوی ایران

مشارکت در جایزه ملی داده کاوی ایران صرفاً شرکت کردن در یک رقابت نیست. فرآیند جایزه ملی داده کاوی ایران به گونه‌ای طراحی شده که هر سازمان در هر سطحی می‌تواند در آن شرکت کند و جایگاه خود را از منظر شاخص‌های داده کاوی ایران و بر اساس ملاک‌های علمی و بومی بسنجد. اظهارنامه ای که از سوی دبیرخانه جایزه ملی به سازمان‌ها در مرحله مقدماتی و سطح‌سنجی ارائه می‌شود، علاوه بر مشخص نمودن نقاط قوت و ضعف سازمان‌ها، مسیرهای بهبود روشنی نیز در اختیار آنها قرار می‌دهد. مزایای شرکت در جایزه ملی داده کاوی ایران برای سازمان‌های ایران:
· مکان ارزیابی فعالیت‌های گوناگون در حوزه داده کاوی و شناسایی نقاط قوت و ضعف آنها
· فراهم شدن امکان گرفتن مشاوره از خبرگان و متخصصان حوزه داده کاوی
· کسب جایزه در سه سطح تندیس، قابل تقدیر و تلاشگر و استفاده از آن برای ارتقاء برند، بهره وری و فرهنگ سازمانی
· ارائه دستاوردهای بکارگیری دانش داده کاوی در سازمان های پیشرو برتر در کنفرانس داده کاوی ایران
· مزایای جایزه در سطح ملی
· ترویج تجارب موفق سازمان ها و شرکت‌های ایرانی در به کارگیری و پیاده سازی دانش داده کاوی
· ایجاد یک ساختار یکپارچه برای ارائه راهکارهای بهینه به کارگیری و پیاده سازی دانش داده کاوی
. تدوین، ارائه و عملیاتی نمودن یک الگوی بومی سازی شده بکارگیری دانش داده کاوی در کشور