کنفرانس داده کاوی ایران

موفقیت شایان 9 کنفرانس متوالی سالانه داده کاوی ایران از سال 1386 تا کنون در ایجاد فضایی علمی و کاربردی و برگزاری موفق آن در طول 9 سال گذشته، توجه شرکت ها و سازمان های پیشرو و آینده نگر که در صدد یافتن و بکارگیری مزیت های رقابتی می با شند را به خود جلب کرده است.

تأثیرات و کاربرد های شگرف استفاده از دانش نوین داده کاوی در افزایش بهره وری و تحقق اهداف خرد ، کلان و استراتژیک سازمان ها و همچنین افزایش رضایت مندی مشتریان سازمانی و ارائه خدمات مناسب در خورشان، موجب توجه و تمایل مؤسسات، شرکت ها و سازمان ها ی ارائه دهنده خدمات به حضور و حمایت از کنفرانس و بهره برداری از امکانات و فرصت‎های موجود گردیده است.

ورود به سایت کنفرانسی

لزوم و اهمیت دانش داده کاوی در عصر حاضر

گروه پژوهشی داده کاوی دکتر شهرابی > داده کاوی  > لزوم و اهمیت دانش داده کاوی در عصر حاضر
اهمیت داده کاوی

لزوم و اهمیت دانش داده کاوی در عصر حاضر

Rate this post

سخنرانی دکتر جمال شهرابی در وزارت نیرو در مورد اهمیت داده کاوی در صنایع مختلف در عصر نوین و چالش هایی که دنیای امروز با آن مواجه است.

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

دیدگاه
نام
ایمیل
وبسایت