کنفرانس داده کاوی ایران

موفقیت شایان 9 کنفرانس متوالی سالانه داده کاوی ایران از سال 1386 تا کنون در ایجاد فضایی علمی و کاربردی و برگزاری موفق آن در طول 9 سال گذشته، توجه شرکت ها و سازمان های پیشرو و آینده نگر که در صدد یافتن و بکارگیری مزیت های رقابتی می با شند را به خود جلب کرده است.

تأثیرات و کاربرد های شگرف استفاده از دانش نوین داده کاوی در افزایش بهره وری و تحقق اهداف خرد ، کلان و استراتژیک سازمان ها و همچنین افزایش رضایت مندی مشتریان سازمانی و ارائه خدمات مناسب در خورشان، موجب توجه و تمایل مؤسسات، شرکت ها و سازمان ها ی ارائه دهنده خدمات به حضور و حمایت از کنفرانس و بهره برداری از امکانات و فرصت‎های موجود گردیده است.

ورود به سایت کنفرانسی

همکاری با ما

اعطاء نمایندگی استانی گروه پژوهشی داده کاوی دکتر شهرابی

گروه پژوهشی داده کاوی دکتر شهرابی جهت تکمیل شبکه نمایندگی خود در نظر دارد اقدام به جمع آوری اطلاعات نمایندگان بالقوه نماید. خدمات مورد نیاز، بازاریابی در حوزه های پژوهشی، آموزشی، کنفرانس و انتشارات است. در این راستا فرم درخواست اطلاعات زیر تهیه شده که بعد از جمع آوری اطلاعات در خواستی خوانا و کامل از اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی، نسبت به ارزیابی و تصمیم گیری در خصوص انتخاب نمایندگان اقدام خواهد نمود.

لذا ارسال مدارک تعهدی را برای موسسه ایجاد نخواهد کرد.

علاقه مندان جهت ورود به فرآیند واگذاری نمایندگی استانی می‎توانند فرم مربوطه را از لینک‎های زیر دانلود نمایند و پس از تکمیل آن را به ایمیل info[@]irandatamining[dot]ir ارسال نمایند.

فرم در خواست پذیرش نمایندگی گروه پژوهشی داده کاوی دکتر شهرابی ( اشخاص حقوقی )

فرم در خواست پذیرش نمایندگی گروه پژوهشی داده کاوی دکتر شهرابی ( اشخاص حقیقی)

استخدام در گروه پژوهشی داده کاوی دکتر شهرابی

همچنین علاقه مندان جهت ورود به فرآیند استخدامی، می‎توانند فرم مربوطه را از لینک‎ زیر دانلود نمایند و پس از تکمیل آن را به ایمیل info[@]irandatamining[dot]ir ارسال نمایند.

فرم داوطلبین استخدام در گروه پژوهشی داده کاوی دکتر شهرابی