کنفرانس داده کاوی ایران

موفقیت شایان 9 کنفرانس متوالی سالانه داده کاوی ایران از سال 1386 تا کنون در ایجاد فضایی علمی و کاربردی و برگزاری موفق آن در طول 9 سال گذشته، توجه شرکت ها و سازمان های پیشرو و آینده نگر که در صدد یافتن و بکارگیری مزیت های رقابتی می با شند را به خود جلب کرده است.

تأثیرات و کاربرد های شگرف استفاده از دانش نوین داده کاوی در افزایش بهره وری و تحقق اهداف خرد ، کلان و استراتژیک سازمان ها و همچنین افزایش رضایت مندی مشتریان سازمانی و ارائه خدمات مناسب در خورشان، موجب توجه و تمایل مؤسسات، شرکت ها و سازمان ها ی ارائه دهنده خدمات به حضور و حمایت از کنفرانس و بهره برداری از امکانات و فرصت‎های موجود گردیده است.

ورود به سایت کنفرانسی

گروه پژوهشی داده کاوی دکتر شهرابی

اولین و بزرگترین مجری طرح ها و پروژه های داده کاوی و هوش تجاری کشور

بخش پژوهش گروه پژوهشی داده کاوی دکتر شهرابی به عنوان اولین و بزرگترین مجری طرح ها و پروژه های داده کاوی و هوش تجاری کشور پروژه های متعددی را در صنایع مختلف کشور با موفقیت به انجام رسانده و یا در دست اجرا دارد. بخش پژوهش دارای دپارتمان های تخصصی بانکداری، مدیریت شهری، بیمه، صنعت معدن تجارت، آب و برق، مخابرات و ارتباطات و همچنین بازاریابی و ارتباط با مشتریان میباشد. این دپارتمان های تخصصی  با برخورداری از متخصصین داده کاوی و هوش تجاری در صنعت مربوط با اشراف به نیازهای صنایع مرتبط از یک سو و تسلط بر روش ها و الگوریتم های داده کاوی و هوش تجاری به عنوان برترین و جدیدترین روش حل موضوعات آن صنعت مجری پروژه های صنایع خاص خود هستند.
مطابق سیاست پژوهشی موسسه اولین گام در راه بکارگیری دانش داده کاوی در صنایع مختلف طراحی برنامه جامع و نقشه راه داده کاوی در آن صنعت میباشد.
با توجه به گستردگی مجموعه فعالیت ها و حوزه های مختلف سازمان های مختلف از یک سو و وسعت دامنه کاربرد ها و توانمندی های دانش داده کاوی از سوی دیگر، لازم است با بررسی و شناخت حوزه های فعالیت تحت پوشش و نیاز هر بخش سازمان های گوناگون به دانش داده کاوی نسبت به طراحی برنامه جامع و نقشه راه داده کاوی در آن سازمان اقدام گردد.
دستاورد این پروژه تحقیقاتی نقشه راهی است که با هدف نیاز سنجی و امکان سنجی پژوهشی داده کاوی در سازمان ها تدوین و طراحی می گردد.
در این پروژه مطالعاتی با توجه به اشراف تیم پژوهشی داده کاوی دکتر شهرابی به توانمندی های دانش داده کاوی و موارد گسترده به کارگرفته شده در کشورهای توسعه یافته، برنامه های عملیاتی لازم جهت تدوین عناوین و محور های پژوهشی مورد نیاز جهت بکار گیری دانش داده کاوی در هر سازمان خاص ارائه می گردد که بر اساس نقشه راه حاصل از این طرح مطالعاتی، آن سازمان برنامه کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت خود را جهت گسترش دانش داده کاوی در سازمان و بهره گیری از آن در دست خواهد داشت.
این طرح تحقیقاتی با رصد وضعیت موجود واحدها، بخش ها و حوزه های ماموریتی تحت پوشش سازمان در موضوع داده کاوی و نیاز های مرحله ای، نسبت به طراحی برنامه جامع داده کاوی آن سازمان اقدام می نماید.
مراحل فرآیند طراحی نقشه راه داده کاوی در سازمان های ایرانی به صورت کلان در کنفرانس های داده کاوی ایران در آذرماه ۱۳۹۳ توسط آقای دکتر جمال شهرابی ارائه و با استقبال گسترده شرکت کنندگان در کنفرانس روبرو و مصوب گردید.
این نقشه راه به صورت تفصیلی هم اینک به عنوان سند بالادستی در گروه پژوهشی داده کاوی دکتر شهرابی مبنای بکارگیری دانش داده کاوی در سازمان ها و گام نخست و آغازین بهره گیری از دانش داده کاوی می باشد.
پیاده سازی و تدوین نقشه راه داده کاوی در سازمان ها به عنوان پروژه اولیه در بسیاری از سازمان ها توسط موسسه اجرا گردیده و یا در حال اجرا می باشد.