کنفرانس داده کاوی ایران

موفقیت شایان 9 کنفرانس متوالی سالانه داده کاوی ایران از سال 1386 تا کنون در ایجاد فضایی علمی و کاربردی و برگزاری موفق آن در طول 9 سال گذشته، توجه شرکت ها و سازمان های پیشرو و آینده نگر که در صدد یافتن و بکارگیری مزیت های رقابتی می با شند را به خود جلب کرده است.

تأثیرات و کاربرد های شگرف استفاده از دانش نوین داده کاوی در افزایش بهره وری و تحقق اهداف خرد ، کلان و استراتژیک سازمان ها و همچنین افزایش رضایت مندی مشتریان سازمانی و ارائه خدمات مناسب در خورشان، موجب توجه و تمایل مؤسسات، شرکت ها و سازمان ها ی ارائه دهنده خدمات به حضور و حمایت از کنفرانس و بهره برداری از امکانات و فرصت‎های موجود گردیده است.

ورود به سایت کنفرانسی

کاربردهای داده کاوی

کاربردهای داده کاوی بسیار گسترده هستند.
گروه پژوهشی داده کاوی دکتر شهرابی، با تجربه ای ارزشمند در بازه گسترده ای از فعالیت های ملی،
افتخار مشارکت و پیاده سازی دانش داده کاوی را در زمینه های گوناگونی داشته است.
حوزه هایی که گروه پژوهشی داده کاوی دکتر شهرابی افتخار پیاده سازی دانش داده کاوی را در آن ها داشته است عبارتند از:

مدیریت شهری

یکی از مهمترین کاربردهای دانش داده ­کاوی، در حوزه ­ی مدیریت شهری است. امروزه داده‌کاوی، مدیریت شهری را در موضوعات متنوعی یاری داده بگونه ­ای­که استفاده از این دانش به عنوان جدیدترین و برترین روش حل مسئله براي پايگاه ­هاي داده مدیریت شهری بسيار حياتي است

صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

امروزه حجم انبوه داده های مشتريان و تعاملات پيچيده فزاينده با آنان، داده‌کاوی را به صف مقدم سودآور كردن ارتباطات با مشتري سوق داده است بگونه ای که استفاده از روش هاي جديد آناليز داده مانند داده كاوي براي پايگاه هاي داده اين صنعت بسيار حياتي بوده و بدین جهت امروزه دانش داده کاوی در تمامی موضوعات و برنامه ریزی های خرد و کلان صنعت نفت نقشی موثر ایفا می نماید.

کاربرد داده کاوی در صنعت نفت و گاز

صنعت بانکداری

با توجه به آنکه داده كاوي فرآيندي اسـت كه از انواع تكنيك هاي مدل سازي و آناليز داده براي كشـف الگوها و ارتبـاطات در داده ها براي انجام پيش بيني هاي دقيق بهره مي برد، اين امر بانک ها را در موضوعات متنوعی یاری می دهد.

صنعت، معدن و تجارت

امروزه صنایع و تولیدکنندگان در کشور در حال رقابت با همتایان خود در آن سوی آب­‎ها هستند. از سوی دیگر در هر یک از این صنایع، حجم انبوهی از داده­‌ها، تولید و ذخیره می­‌شود و کمترین استفاده ممکن از آن‎ها صورت می‌گیرد. بخش‎­های فروش، بازاریابی، تولید، نگه‌داری ­و­ تعمیرات، مالی، منابع انسانی، انبار، ایمنی، مدیریت و … همگی داده‎های زیادی تولید می‎کنند که با به­ کارگیری داده‎کاوی صنعت، معدن و تجارت قادر خواهد بود توسعه‎ی خود در فضای رقابت را حفظ کند.

کاربرد داده کاوی در صنعت، معدن و تجارت

صنعت بیمه

داده­ كـاوي فرآيندي اسـت که موسسات بیمه ­ای را در موضوعات متنوعی یاری داده و بدین جهت امروزه دانش داده­ کاوی در تمامی موضوعات و برنامه ­ریزی های خرد و کلان موسسات بیمه نقشی موثر ایفا می ­نماید.

صنعت آب و برق

دانش نوین داده‎کاوی به عنوان جدیدترین و برترین روش حل مسئله، با بهره‎­گیری از الگوریتم‎­های ترکیبی پیشرفته و از طریق هوشمندسازی فرآیند تصمیم‎­سازی در تکامل صنعت نیرو و آب و برق در کشورهای توسعه یافته از جایگاهی ویژه و حیاتی برخوردار است. استفاده از روش‎هاي جديد آناليز داده مانند داده‎كاوي براي پايگاه‎هاي داده اين صنعت سيار حياتي بوده و بدین جهت امروزه دانش داده‎کاوی در تمامی موضوعات و برنامه‎ریزی‎های خرد و کلان صنعت آب و برق نقشی موثر ایفا می‎نماید.

کاربرد داده کاوی در صنعت آب و برق
کاربرد داده کاوی در صنعت ارتباطات، مخابرات و دیتا

صنعت ارتباطات، مخابرات و دیتا

دانش نوین داده‎کاوی به عنوان جدیدترین و برترین روش حل مسئله، با بهره‎­گیری از الگوریتم‎­های ترکیبی پیشرفته و از طریق هوشمندسازی فرآیند تصمیم‎­سازی در تکامل صنعت ارتباطات و دیتا در کشورهای توسعه یافته از جایگاهی ویژه و حیاتی برخوردار است بگونه‎‎ایکه این صنعت اولین بهره­‎بردار از این دانش در میان کلیه صنایع می­‎باشد.

حوزه سلامت

دانش نوین داده‎کاوی به عنوان جدیدترین و برترین روش حل مسئله، با بهره‎­گیری از الگوریتم‎­های ترکیبی پیشرفته و از طریق هوشمندسازی فرآیند تصمیم‎­سازی در تکامل و بهینه سازی حوزه درمان و سلامت در کشورهای توسعه یافته از جایگاهی ویژه و حیاتی برخوردار است. استفاده از روش‎هاي جديد آناليز داده مانند داده‎كاوي براي پايگاه‎هاي داده اين حوزه سيار حياتي بوده و بدین جهت امروزه دانش داده‎کاوی در تمامی موضوعات و برنامه‎ریزی‎های حوزه سلامت نقشی موثر ایفا می‎نماید.

کاربرد داده کاوی در حوزه سلامت