کاربرد روش های داده کاوی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی دانش نوین داده کاوی برترین روش حل مسئله
۱۳۹۳ شنبه ۲۰ ارديبهشت - تعداد بازدید: 4666 بار

کاربرد روش های داده کاوی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

با توجه به آنکـه داده كـاوي فرآيندي اسـت كه از انواع تكنيك هاي مدل سازي و آناليـز داده براي كشـف الگـوها و ارتبــاطات در داده ها براي انجام پيش بيني هاي دقيق بهره مي برد، اين امر صنعت نفت را در موضوعات متنوعی یاری می دهد. امروزه حجم انبوه داده های مشتريان و تعاملات پيچيده فزاينده با آنان، داده‌کاوی را به صف مقدم سودآور كردن ارتباطات با مشتري سوق داده است بگونه ای که استفاده از روش هاي جديد آناليز داده مانند  داده كاوي براي پايگاه هاي داده اين صنعت بسيار حياتي بوده و بدین جهت امروزه دانش داده کاوی در تمامی موضوعات و برنامه ریزی های خرد و کلان صنعت نفت نقشی موثر ایفا می نماید. از جمله کاربرد های داده کاوی در صنایع نفتی  می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

1.     مهندسی مخازن/ اکتشاف

·         آناليز داده هاي چاه آزمايي

·         آناليز داده هاي فشار و دبي بدست آمده از فشارسنج هاي دائم درون چاهي

·         مدلسازي و توصيف مخزن

·         آناليز داده هاي لرزه نگاري

·         شناسایی و دسته بندی رخساره ها

·         تخمین میزان رسوب

·         تعیین نوع و کیفیت تخلخل سنگ مخزن

·         آناليز داده هاي سنجش از راه دور (RemoteSensing)

·         ساخت نمودارهای پتروفیزیکی مصنوعی

·         بهينه سازي مكان چاهها

·         شبيه سازي ديناميك مخزن

·         تجميع داده ها

·         تطابق تاريخچه

·         تخمین میزان بهره دهی مخازن

·         مدلسازي شبكه منافذ سنگ مخزن

·         تخمين پارامترهاي سيال مخزن

·         طراحي فرآيندهاي ازدياد برداشت نفت

·         تخمين ميزان آسيب سازندي

2.    مهندسی بهره برداری

·            بهينه سازي فرآيند فرازآوري با گاز

·            آناليز داده هاي توليد

·            بهينه سازي توليد

·            تعيين رژيم جرياني چندفازي درون خطوط لوله

·            آناليز گرهي

·            بهینه سازی عملیات انگیزش چاه

 

3.     مهندسی حفاری

·   تخمين نرخ نفوذ در عمليات حفاري

·       پيش بيني احتمال گير لوله ها حين عمليات حفاري

·        تشخيص و پيشگيري از وقوع فوران چاه

4.     بخشهای مدیریتی

·    مدیریت منابع

·    مدیریت داده ، نگهداری ، تعمیرات

·   بازاریابی

·    مدیریت مشتریان

·    تامین مواد

·     مدیریت انتخاب تامین کنندگان

·     کنترل پروژه

·         مدیریت مراکز فروش و توزیع کنندگان

·        ارزیابی عملکرد

·      مدیریت کیفیت

برچسب ها:
ارسال به شبکه های اجتماعی:
تصاویر مرتبط
مطالب مرتبط
کلیه حقوق برای موسسه داده کاوی گیتا محفوظ است!
All Rights Reserved For Gita Data Mining Research Institution!