گروه داده کاوی گیتا به منظور پویایی علاقمندان به علم داده در نظر دارد مسایل موجود در کسب و کارها و مسایل علمی و تئوری را طرح، و به افرادی که به بهترین راه حل ممکن دست یافتند با در نظر گرفتن اولویت جوایزی اهدا نماید.

از این رو علاقمندان ضمن معرفی خود و ارسال مشخصات فردی و تحصیلی، با مطالعه مسایل طرح شده و اخذ دیتاست از لینک های مربوطه نسبت به حل مسایل در موعد مقرر اقدام نموده و در لینک پاسخگویی نسبت به بارگذاری راه حل ها اقدام می نمایند تا نسبت به بررسی پاسخها اقدام شود.

جهت پیگیری می توانید از لینکهای مربوطه از صحت پاسخها و نحوه دریافت جوایز مطلع شوید.