پياده سازي يک موتور جستجو بر پايه ايده شبکه همبند فازي اطلاعات براي داده کاوي در پايگاه داده هاي رستورانهاي شهري

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

نویسندگان مقاله : علي غفاري، فرزاد چراغپورسماواتي، عليرضا خداياري و سيد داود قدغ چکيده : امروزه اهمیت داده کاوی و…

رایگان!