دوره پروژه محور Data Science Unupervised Techniques

بدون امتیاز 0 رای
1,200,000 تومان

این یک دوره متمرکز است که یادگیری شما را در زمینه علم داده سرعت می بخشد. این دوره را طوری طراحی کرده ایم که تا حد امکان ساده و راحت باشد بدون آنکه هیچ محتوای اصلی را فدا کنیم.

1,200,000 تومان

دوره پروژه محور Data Science Supervised Techniques

بدون امتیاز 0 رای
1,200,000 تومان

این یک دوره متمرکز است که یادگیری شما را در زمینه علم داده سرعت می بخشد. این دوره را طوری طراحی کرده ایم که تا حد امکان ساده و راحت باشد بدون آنکه هیچ محتوای اصلی را فدا کنیم.

1,200,000 تومان

دوره پروژه محور Data Science Methodology and Preprocessing

بدون امتیاز 0 رای
1,400,000 تومان

این یک دوره متمرکز است که یادگیری شما را در زمینه علم داده سرعت می بخشد. این دوره را طوری طراحی کرده ایم که تا حد امکان ساده و راحت باشد بدون آنکه هیچ محتوای اصلی را فدا کنیم.

1,400,000 تومان

روشی مبتنی بر اتوماتای سلولی برای خوشه بندی داده ها

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

نویسندگان مقاله : حسين مرشدلو و محمدرضا ميبدی چکيده : امروزه با توجه به حجم بسيار بالا و نيز روند…

رایگان!

طبقه بندی تصاویر بر اساس الگوهای بصری مشترک

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

نویسندگان مقاله : نصراله مقدم چرکری و محمدرضا کیوان پور چکیده : تصویرکاوی در مجموعه های بزرگ تصویری، رویکردی نوین…

رایگان!

پياده سازي يک موتور جستجو بر پايه ايده شبکه همبند فازي اطلاعات براي داده کاوي در پايگاه داده هاي رستورانهاي شهري

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

نویسندگان مقاله : علي غفاري، فرزاد چراغپورسماواتي، عليرضا خداياري و سيد داود قدغ چکيده : امروزه اهمیت داده کاوی و…

رایگان!

يك روش جديد استخراج كلاسهاي رگرسيوني در مجموعه داده هاي بزرگ

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

نویسندگان مقاله : طاهره نصرالله زاده و صادق رضایی چکیده : استخراج الگوها و مدلهای مطلوب از پایگاه داده های…

رایگان!

افزایش کارایی الگوریتم‌های خوشه‌بندی مبتنی بر روش یادگیری تقویتی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

نویسندگان مقاله : شیما طییییان و مرتضی آنالویی چکیده : یک الگوریتم خوشه‌بندی، نمونه های موجود در یک فضای داده…

رایگان!