دکتر جمال شهرابی

عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر مولف 14 عنوان کتاب برتر داده کاوی متخصص علم داده از کانادا بنیانگذار داده کاوی در ایران

وب سایت:
تلگرام:
شماره تلفن:

بیوگرافی

• معرفی دانش داده کاوی در کشور

• طرح ایده، تاسیس و برگزاری کنفرانس های منظم سالانه از سال 1386 تا سال 1395 (اولین تا دهمین دوره )

• طرح ایده، تاسیس و برگزاری اولین کنفرانس ملی داده کاوی در مدیریت شهری

• طرح ایده، تاسیس و برگزاری اولین کنفرانس ملی داده کاوی در صنعت بانکداری

• انجام موفق تعداد زیادی از طرح های پژوهشی داده کاوی در سازمان های مختلف کشور

• برگزاری سمینارهای آموزشی خاص سازمان ها

• برگزاری کارگاه های آموزشی داده کاوی در سطوح مختلف

• انتشار اولین و بیشترین تعداد کتب تخصصی داده کاوی در کشور ( 14 عنوان کتاب )

• انتشار تعداد معتنابهی مقالات ISI در تراز علمی بین الملی

مهارت ها

داده کاوی 100%
طراحی 80%
بازاریابی 70%